fbpx
Pera Danışmanlık

Yönetim Sistemleri

Uluslararası standartlara bağlı olarak işletmenin ülke mevzuatına uygun olarak,  dinamik yapısının sağlanmasıdır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi; bir ürün ya da hizmet üreten kuruluşlarda, kalite üzerine doğrudan veya dolaylı etkisi olan faaliyetlerin, sistematik bir biçimde düzenlenerek, yapılandırılması ve etkin olarak uygulanmasını sağlayan bir kaynaktır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; tüketilen gıdanın sağlığa zarar vermemesi için alınan önlemlerin tümünü kapsar. Diğer yönetim standartlarından bağımsız bir şekilde de uygulanabilecek olan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile yasal zorunluluklar da yerine getirilmiş olacaktır. Yönetime kritik bilgilerin sunulması suretiyle kolay karar verebilme olanağı sağlanır. Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin tamamı karşılanır. Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ihracat kolaylığı elde edilir. Pazarlamada rakiplere karşı önemli bir avantaj sağlanır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; kuruluşların faaliyetlerini sürdürürken çevreye verebilecekleri zararları kontrol altına almalarını sağlayan uluslararası bir standarttır.  Hammadde ve enerji kullanımındaki azalma ve atık giderim maliyetlerindeki düşüşle beraber toplam maliyetin azalmasını sağlar. Sigorta primlerinde işletme lehine avantajlar sağlanır Çevresel farkındalığın oluşması piyasada işletmeye itibar kazandırırken, rekabet gücünü de arttırmış olur. Çevre Yönetim Sistemi uygulamaları sayesinde, yasal zorunluluklar da yerine getirilmiş olur.

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

SA 8000; işletmelerin sosyal çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çeşitli sosyal duyarlılıkların firma içinde geliştirilerek, toplumun refahına katma değer eklemesini düzenleyen bir standarttır. İşletmelerin imajını koruması veya düzeltmesi sağlanır. Çalışanlar için huzurlu ve güvenli çalışma ortamı ile verimliliğin artması sağlanır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi

Kuruluşların iş sağlığı ve iş güvenliği risklerini kontrol etmesi ve performanslarını iyileştirmesi amacıyla yayınlanmış olan uluslararası bir standarttır. İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artış sağlayıp maliyetlerin düşürülmesi hedeflenir. İhalelerde ve tedarikçi değerlendirmelerinde rakiplere göre avantaj sağlanması ve öne geçilmesi sağlanır.

BİZİM FELSEFEMİZ

Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz

Çalışanlarımızın müşterilerimizle kaynaşmasına ve en iyisini işinize uygulamasına olanak tanıyan bir kültür tasarladık. Kültürümüz, başarımızı ve daha da önemlisi başarınızı yönlendirir.

Dürüstlük

Güvenilirlik

Şeffaflık

Toplumsal Yararın Gözetilmesi

Liderlik ve kişisel sorumluluk

Gizlilik ve Verilerin Korunması

Organizasyon

Her iş size özel bir organizasyondur.

Pazarlama

Öncelik müşteri memnuniyeti ve sonuca odaklanmaktır.

 

Gelişme-Geliştirme

Sizinle birlikte gelişmeye ve geliştirmeye hazırız.

image-layers-3-01
image-layers-3-02
image-layers-3-03
image-layers-3-04
image-layers-3-05
image-layers-3-06

Sürdürülebilirlik

25 yıllık tecrübe ile her zaman yanınızdayız.

Müşteri Stratejisi

Hizmet odaklı bir strateji olacaktır.

 

Dijitale Dönüşüm

Kara düzeni kenara bırakıp dijital dönüşüme hazır olun.