fbpx
Pera Danışmanlık

Eğitimlerimiz

Hem danışmanlık hem de eğitimde uzmanız ve her müşterinin ihtiyaçları için mükemmel çözümü yaratmak için tüm yeteneklerimizi uyguluyoruz.

Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması

Başta kobi’ler ve reel sektör ile ilgili aile kuruluşlarının ve kurumsallaşamamış aile şirketlerinin yönetimlerini, sorunlarını, problemlerini ve çözüm önerilerini ortaya çıkararak vizyon oluşturmak.

Yöneticilik ve Liderlik

Yöneticilik ilkelerini kavramak, yöneticilik ve liderlik arasındaki farkları öğrenerek lider bir yönetici olabilmenin ayrıntılarını öğrenmek ve uygulayabilmek.

5S

Çalışma ortamının organizasyonu, düzeni, temizliği kavramlarını gündeme getirmek; işyerlerinde düzensizlikten ve karmaşadan kaynaklı kaza, zaman kaybı, iş yükünü ortadan kaldırmak.

Profesyonel Yaşamda Kişisel Kalite

İş yaşamında profesyonelliği ve kaliteyi arttırmak.

Süreç İyileştirme

Süreç kavramı ve süreç yönetimi hakkında bilgi vermek, bir firmada süreçlerin nasıl belirleneceğini ve süreç iyileştirme metodolojisini anlatmak; katılımcıları firmalarında süreç yönetimini başlatacak ve sürekli iyileştirme yapacak düzeye getirmektir.

Profesyonel İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi

Etkili iletişim kavramlarını açıklamak, iletişim becerilerini geliştirmek.

Sunum Teknikleri ve Geliştirilmesi

 İyi ve etkili sunum yapabilmenin teknik ve pratik yöntemlerini aktarmak.

Zaman Yönetimi

Zamanı bireysel ve kurumsal açıdan nasıl kullandığımızı sorgulayarak, yeni bir zaman yönetimi anlayışı inşa etmek, katılımcıların bireysel ve kurumsal zaman yönetimi tekniklerini kazanmasını sağlayan maliyetleri düşürmek, geliri ve performansı artırmak.

Profesyonel Satış Becerilerinin Geliştirilmesi (Uygulamalı)

Satış beceri ve tekniklerini geliştirmek.

Perakende Sektöründe Satış Becerilerinin Geliştirilmesi (Uygulamalı)

Perakende sektöründe satış tekniklerini geliştirmek.

Müşteri ve Hizmet Odaklı İletişim Becerileri

İletişim tarzınız sizi rezil de edebilir, vezir de edebilir. Bu eğitim, İş hayatında başarılı ve pozitif iletişim tarzınızı geliştirmek üzere hazırlanmıştır.

İleri Satış Teknikleri ve Uygulamaları

Satış teknik ve becerilerini geliştirmek.

ISO 9001 Temel Bilgilendirme - İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin Amacı: ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standart maddelerinin açıklanması, temel bilgilerin verilmesi, sistem bilincinin oluşması ve gerekli motivasyonun sağlanmasıdır.

Mağaza Yönetimi ve Yönetim Becerileri

Etkin bir mağaza veya mağaza zincirleri yönetimi nasıl yapılır, kontrol nasıl sağlanır.

ISO 14001 Temel Bilgilendirme İç Denetçi Eğitimi

Katılımcılara kuruluşlarında ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması ve sistemin sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan bilgiyi vermek. İç Denetçi Eğitimi Eğitim İçeriği Denetim Prensipleri Denetim Programlarının Planlanması Ve Yönetimi. Düzeltici Faaliyetler Tatbiki Denetim Uygulamaları (Planlama, Denetim) Belgelendirme Ve Akreditasyon Eğitim sonunda tüm katılımcılara “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme ve İç Denetçi Sertifikası’ verilir.

ISO 45001 Temel Bilgilendirme - İç Denetçi Eğitimi

ISO 45001 standardının ana prensiplerini tanımak, kuruluş içi ve kuruluş dışı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin incelenmesinde uygulanacak teknikleri irdelemek.

• ISO 45001 Standardının Temel Gereksinimleri

• Denetim Teknikleri

• Takip Denetimleri • Denetimde İletişim

• Uygunsuzlukların Raporlanması

• Uygulama: Vaka çalışmaları Eğitim sonunda tüm katılımcılarımıza “ISO 45001 Temel Bilgilendirme ve İç Denetçi Sertifikası’’ verilecektir.

ISO 22000 Temel Bilgilendirme - İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin Amacı : Piyasaya gıda ürünü sunan her türlü işletmenin sürekli olarak hijyen standartlarına uygun, güvenilir, sağlıklı, müşteri beklentilerini karşılayacak ürünü sunması için gereklilikleri ortaya koyan bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi temel bilgilerini vermek. İç Denetçi Eğitimi Eğitim İçeriği Denetim Ve Denetçi Kavramları Denetim Programlanması Yeterlilik/Uygunluk Denetimi Denetime Hazırlık Denetimin Gerçekleştirilmesi Uygunsuzluk Kavramı Ve Raporlaması Denetim Raporlaması Takip Denetimleri Düzeltici Faaliyetler Denetimlerin Psikolojik Boyutları Denetimde Etkin İletişim Denetçi Özellikleri Ve Yetkinlikleri Etkin Bir Denetim İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Denetim Sırasında Yaşanılan Güçlükler Ve Çözüm Yolları ISO 22000 Sistemlerinin Denetlenmesi Ve Belgelendirilmesi Eğitim sonunda tüm katılımcılarımıza “ISO 22000 Temel Bilgilendirme ve İç Denetçi Sertifikası’’ verilecektir.

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

Eğitimin Amacı: Kuruluşların SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardının gerekliliklerini karşılayan bir yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi hakkında bilgilendirilmesi. Eğitim İçeriği SA 8000 Standardının Orijini ve Kapsamı, SA 8000 Standardının Türkiye ve AB’deki Uygulanabilirliği, Standardın Detay Analizi, Denetim Yaklaşımı & Denetim Uygulamaları Eğitim sonunda tüm katılımcılarımıza “SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi Sertifikası’ verilecektir.

BİZİM FELSEFEMİZ

Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz

Çalışanlarımızın müşterilerimizle kaynaşmasına ve en iyisini işinize uygulamasına olanak tanıyan bir kültür tasarladık. Kültürümüz, başarımızı ve daha da önemlisi başarınızı yönlendirir.

Dürüstlük

Güvenilirlik

Şeffaflık

Toplumsal Yararın Gözetilmesi

Liderlik ve kişisel
sorumluluk

Gizlilik ve Verilerin Korunması

Organizasyon

Her iş size özel bir organizasyondur.

Pazarlama

Öncelik müşteri memnuniyeti ve sonuca odaklanmaktır.

Gelişme-Geliştirme

Sizinle birlikte gelişmeye ve geliştirmeye hazırız.

image-layers-3-01
image-layers-3-02
image-layers-3-03
image-layers-3-04
image-layers-3-05
image-layers-3-06

Sürdürülebilirlik

25 yıllık tecrübe ile her zaman yanınızdayız.

Müşteri Stratejisi

Hizmet odaklı bir strateji olacaktır.

Dijitale Dönüşüm

Kara düzeni kenara bırakıp dijital dönüşüme hazır olun.