fbpx

Pera Danışmanlık Uzman Kadrosu ile Gelişmekten Geri Kalmayın!

Pera Danışmanlık kaliteli hizmet, bilginin doğru ve yerinde paylaşımı, dürüstlük ve pozitif yaklaşım ilkelerini benimsemiştir. Kurulduğu 1997 yılından beri danışmanlık alanında hizmet vermektedir. Bu amaçla çeşitli eğitimler vermektedir. Faaliyet göstermeye başladığı ilk yıllarda müşterilerinin bulunduğu sektördeki gelişimleri, ürün ve hizmet kalitelerinin artırılması için etkin yönetim sistemleri kurmuştur. İlerleyen yıllarda kadrosunu ve faaliyet alanını genişleterek aile şirketleri için çalışmalar yapmış, şirketlerin çalışma izni, çalışma ruhsatı ve işletme belgesi alması için çalışmıştır. Pera Danışmanlık kadrosunda tecrübeli hukukçular, çevre, kimya ve makine mühendisleri ile öğretim görevlileri bulunmaktadır. Sağlam kadrosuyla iş sağlığı ve güvenliği, risk analizi, atık yönetimi, çevre ve iş hukuku zorunluluklarının yerine getirilmesi konusunda eğitimler vermektedir. Günümüzde iş dünyasının küreselleşmesi büyümeyi zorunlu hale getirmiştir. Bu amaçla kurumsallaşma yoluna giden bir şirket belirli zorluklarla karşılaşabilir. Pera Danışmanlık yolunuza çıkan engelleri aşmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

Aile şirketlerinin kurumsallaşması, gelişip büyümesi demektir. Bu büyümeyi yönetim kadrosundaki kişilerin eş dost olması, buna bağlı olarak da yeterli bilgi ve deneyime sahip olmamaları engellemektedir. Aile şirketlerinin kurumsallaşması eğitimi ile yeni stratejilerin belirlenmesi, dokümantasyonların düzenli olması, yeniliklerin takip edilmesi, iş akışının belirli bir sisteme oturtulması, karar alma sürecinin profesyonel bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede iş takibi daha düzenli yapılır. Aile bireylerinin ve diğer çalışanların iş konusunda eğitimler almaları ile profesyonellik artar. Bu eğitimlerle kurumsallaşma yolunda sağlam adımlar atılmış olur. Neyi neden yaptığını bilen bilinçli çalışanlar sayesinde daha üretken faaliyetler gerçekleştirilir. Kurum kültürü oluşturulur ve marka imajı müşterilere ve rakiplere yansıtılmış olur.

İş yerleri için bireysel alınan eğitimler de büyük önem taşımaktadır. Kendini geliştiren, değişime açık çalışanlar firmanın büyümesi yolunda etkili olmaktadır. Pera Danışmanlık kişisel gelişim eğitimleri de vermektedir. Bu amaçla; profesyonel satış becerilerinin geliştirilmesi, ileri satış teknikleri ve uygulamaları, profesyonel iletişim becerilerinin geliştirilmesi, profesyonel yaşamda kişisel kalite, müşteri ve hizmet odaklı iletişim becerileri ve eğiticinin eğitimi gibi faydalı eğitimler alınabilmektedir.

Devamı İçin

Pera Danışmanlık ile Yeniliklere Ayak Uydurun!

Pera Danışmanlık firmanızın kurulurken ve büyürken daima yanındadır. Firmanızın kurumsallaşma yolunda akıllıca adımlar atması için size yardımcı olmaktan mutluluk duyar. Pera Danışmanlık kalite hizmet anlayışıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır.

Günümüz şartlarında dünya ticareti küreselleşmiştir. Bu da rekabet ortamının genişlemesine, yarışa katılan firma sayısının artmasına neden olmuştur. Rekabet eden firmalar her geçen gün daha da nitelikli hale gelmiştir. Bu da firmaların sadece müşteri beklentilerini karşılamasının yeterli olmamasına neden olmaktadır. Bu nedenle firmaların değişime ayak uydurmaları zorunlu hale gelmiştir. Firmaların değişen dünya şartlarında ayakta kalabilmesi için bulunduğu sektörde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun hizmeti vermesi gerekmektedir. Bu amaçla firmalar kendine en uygun kalite yönetim sistemini uygulamalıdır. Tasarım aşamasından üretim, pazarlama ve satış sonrası tüm hizmetleri kapsayan kalite yönetim sistemleri ile sürekli iyileşmeyi hedeflenmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri etkili bir yönetim sisteminin kurulması, dökümante edilmesi ve sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır. Bir işletmeye ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi doğru uygulandığında sonuçları da o derece etkili olmaktadır. Siz de firmanız için kalite yönetim sistemlerini uygulamak isterseniz Pera Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz. Kalite sistemleri ile firmanızın imajı güçlenir, müşterilerin size olan güvenleri atar.

Biri işletme için iş sağlığı ve güvenliği konusu büyük önem taşımaktadır. Firmaların iş sağlığı ve güvenliği risklerini kontrol etmesi ve performanslarını iyileştirmesi için OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistemini uygulamaya geçirmesi gereklidir. Bu yönetim sistemi firmanın 4857 sayılı iş kanunu gerekliliklerini yerine getirmesini sağlar. Firmada bulunan iş sağlığı ve güvenliği riskleri belirlenerek önleyici ve düzeltici faaliyetler planlanır. Sonraki aşamada bu risklerin en alt seviyeye indirilmesi sağlanarak iş veriminde artış elde edilir. Bunun sonucunda da maliyetlerde düşüş gözlenir. Bu yönetim sisteminin bir diğer artısı da acil durumlar için gerekli hazırlıkların yapılmış olmasıdır. Müşterilere ya da diğer firmalara karşı duyarlı ve sorumluluklarının bilince bir firma anlayışı çizilmiş olur. İhale ya da tedarikçi değerlendirmelerinde rakiplere göre avantaj sağlanarak, firmanın öne geçmesi sağlanmış olur.

Devamı İçin

PERA DANIŞMANLIK

Pera Danışmanlık; kurulduğu 1997 yılından beri danışmanlık hizmetlerini başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve dürüstlük ilkelerini kendine vizyon edinmiştir. Sektörde kimya, mühendislik, hukuk gibi alanlarda hizmet veren firmaların belirli standartları sağlamaları gerekir. Şirketler sağlamaları gereken standartları bu alanda danışmanlık ve eğitimler alarak öğrenmektedirler. Pera Danışmanlık tecrübeli hukukçular, mühendisler ve öğretim görevlilerinden oluşan kadrosuyla hizmet vermektedir.

Aile şirketlerinin kurumsallaşması, şirketin faaliyet alanlarını genişletmesi için önemlidir. Pera Mühendislik aile şirketlerinin kurumsallaşması için gerekli eğitimleri vermektedir. Bir şirketin kurulması ve faaliyete geçebilmesi için çalışma izni, çalışma ruhsatı ve işletme belgesi alması gerekmektedir. Tüm bu süreçleri firmanız adına Pera Danışmanlık titizlikle yürütmektedir. Büyümekte olan firmalar için risk analizi yaptırmak önemlidir. Bunun en temel nedeni önceden tedbir almaya olanak sağlamasıdır. Sağlık ve güvenlikle ilgili kanunlar gereği tüm işletmelerin düzenli aralıklarla risk analizi yaptırması gerekmektedir. Siz de firmanız için risk analizini Pera Danışmanlık’a yaptırabilirsiniz.

Günümüzde iş yerlerindeki zorlu rekabet ortamı kişisel gelişime önem vermeyi zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle şirketlerin mühendis ya da yönetici kadrolarında çalışanlar kişisel gelişim eğitimleri almaktadırlar. Bu eğitimlerden bazıları; profesyonel satış becerilerinin geliştirilmesi, profesyonel yaşamda kişisel kalite, sunum teknikleri ve geliştirilmesi, profesyonel yönetici asistanlığıdır. İşletme içerisinde seri üretim varsa, üretimde verimliliği artırmak için de çeşitli eğitimler alınarak uygulanabilir. Bu eğitimlerin başında zaman yönetimi gelmektedir. Zaman yönetimi eğitiminde şirketin ve çalışanların zamanı nasıl kullandığı sorgulanarak yeni bir zaman yönetimi anlayışı inşa etmek amaçlanmaktadır. Zamanın verimli kullanılması işletmede kısa sürede daha fazla iş ortaya koyulmasına yardımcı olur. Alınabilecek bir başka eğitim de süreç iyileştirmedir. Süreç iyileştirme şirketin daha etkili sonuçlar alabilmesi için önemlidir. Süreç iyileştirmeye giden bir firma var olan süreçlerini optimize ederek daha verimli projeler gerçekleştirir. 5S de üretimde verimliliği artırabilecek temel eğitimlerden biridir. Bu eğitimle 5S’in adımlarını şirketinize nasıl uygulayabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Böylece şirketin kalite değerleri yükselirken, harcamaları azalır ve çalışma güvenliği kesin olarak artar. 5S işyerindeki düzensizliği ve karmaşayı girerek olası kaza ve zaman kaybının önüne geçmektedir. Siz de firmanız için en iyisini istiyorsanız Pera Danışmanlık’tan yardım alabilirsiniz.

Devamı İçin