fbpx

Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması

Aile şirketleri, bir aile bireyinin işi kurması, geliştirmesi ve şirket olma yolunda iş potansiyelinin belli bir seviyeye gelmesi neticesinde oluşur. Bu oluşumun devamlılığını tehdit eden unsurlar;

– Yönetim kadrolarındaki insanların eş dost olmaları ,

-Yeterli bilgi ve deneyime sahip  olamamaları ,

-Düzenli dokümantasyon olmaması sebebiyle iş takibinin yapılamaması,

-Yeni stratejilerin belirlenmemesi ve yeniliklerin takip edilmemesi,

– İş akışının sistematiğe oturtulmamış olması,

– Karar alma süreçlerinin profesyonellik dışında bireylere bağlı yürümesi,

Bu süreçte kurumsallaşma, şirkete kazandıracağı yeni yüz sayesinde faaliyetlerin daha sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. NEDEN KURUMSAL İMAJ? Aile bireylerinin iş konusunda sürekli eğitilmeleri ve kendilerini geliştirmeleri neticesinde profesyonellik artar ve kurumsallaşma yolunda büyük bir adım atılmış olur. Çalışan görev tanımları, sorumlulukları ve yeterliliği analiz edilerek, insan kaynakları kalitesi belirlenir, ast-üst ilişkileri düzene girer, görev paylaşımı sağlanarak zaman kayıpları önlenir, verimlilik artar. Şirketin amaçları doğrultusunda hazırlanan organizasyon yapısı iş takibi açısından yöneticilere kolaylık sağlar. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli eğitimlerin sağlanması ile daha profesyonel bir kadroyla daha bilinçli ve üretken faaliyetler gerçekleştirilmiş olur. Kurum kültürü oluşturulmuş ve marka imajı dışarı yansıtılmış olur.